Sivun näyttöjä yhteensä

perjantai 3. helmikuuta 2012

Pekka Ervast: VUORISAARNA

Lyhennelmä kirjan loppuosasta (sivut 118 – 147)

Kommentaario-osa sisältää vielä yhdeksän lukua: Hyvät työt ja paasto, Rukous, Aarteet, Ruumiin valo, Jumala ja mammona, Etsikää niin te löydätte, Väärät profeetat, Kaita tie ja Loppusanat, nimien vastatessa jälleen säkeiden puolella käytettyjä otsikoita.  Seuraavassa koosteessani pyrin poimintoja käyttäen ja tiivistäen tuomaan esiin noiden lukujen keskeiset ajatussisällöt.

Hyvä työt ja paasto

Puhuessaan hyvistä töistä ja myötätunnon osoittamisesta Jeesus puhui myös palkasta. Kysymys ei ole ulkonaisista palkinnoista, vaan omantunnon rauhasta, iloisesta mielestä, kansalaisoikeudesta hengen maailmassa.  Se oli myös luonnollista seurausta siitä, kun ihminen ei odottanut mitään palkkaa hyvistä töistään, vaan unohti itsensä.  Myötätunnossa ei hänen mukaansa ollut kysymys yksinomaan tuntemisesta, koska paljas tunne oli kuolleena syntynyt. Myötätunnon kuului muuttua teoksi, ja tekona tunne oli elävä. Auttamisessa taas oli olennaista, ettei se ollut tekopyhää, ei perustunut johonkin ”vanhurskauteen” ylimalkaan, tai pyhyyteen, jonka ääriviivoja saisimme itse mielin määrin laatia.  Mutta sen ei pitänyt olla myöskään kylmää ja sydämetöntä ”almujen antamista”.  Ja kaikkiaan, kun Jeesus puhui opetuslapsilleen uudesta elämänymmärryksestä, joka vuorisaarnassa on tänään luettavissa, hän ei tarkoittanut, että ihmiset noudattaisivat sen ohjeita sitä varten, että näyttäisivät erikoisilta, että heidät huomattaisiin tai että saavuttaisivat mainetta ihmisten kesken. Uusi elämä valkeni vain sille, joka etsi sitä sen itsensä tähden, Ervast kirjoittaa.

Rukous

Rukouksen opetuksessaan Jeesus neuvoi seuraajiaan olemaan huolehtimatta siitä, mitä he söisivät ja joisivat ja millä itsensä vaatettaisivat, sillä taivaallinen Isä kyllä tiesi mitä he tarvitsivat ennen kuin anoivatkaan häneltä. Kuitenkin Jeesus neuvoi samoja seuraajiaan rukoilemaan taivaalliselta Isältä jokapäiväistä leipää.  Ajatteleva ymmärtää, ettei asioita pidä käsittää vain ulkonaisesti, eihän Jumalakaan ole ulkopuolellamme.  Ervast muistuttaa myös siitä, että Jumala on Isä, joka asuu hengessämme. Rukoillessamme käännymme sisäisen Isän puoleen ja sanomme hänelle: puhu meille tänä päivänä eläviä sanojasi. Niinpä kysymys on yliaistillisesta leivästä, hengen ravinnosta, jota ilman ei kukaan voi tulla toimeen.  Rukous on sisäinen hartaushetki yksin ollessamme, ainakin sydämessämme omassa kammiossa, mutta rukoukseen liittyy myös asia, joka koskee syntien anteeksisaamista ja -antamista.  Siinäkin suhteessa Jeesuksen oppi oli elämänmukainen ja yksinkertainen: taivaallinen Isämme antaa meille anteeksi, jos annamme anteeksi toisillemme.
Aarteet

Jeesuksen puhe aarteista ei ole Ervastin mukaan mitään korupuhetta.  Taivaallisia aarteita ovat kaikki ne rakastavat, rohkaisevat, luottamusta uhkuvat ja siunaavat ajatukset ja tunteet, joita toiset ihmiset toinen toisilleen omistavat .  Ja hän täydentää, etteivät ne ole ilmaisia, vaan niistä aarteista on myös maksettava; vastaanottaja lunastaa ne omalla rakkaudellaan,  lempeydellään, avullaan, ystävyydellään, teoillaan. Toisten siunaukset ovat arvokkaita sen vuoksi, että ne vähitellen muovaavat  ihmisen ylösnousemusruumista,  josta tulee hänen kuolematon verhonsa.

Ruumiin valo  

Ruumiin valossa ei ole kysymys ensi kädessä ruumiillisesta silmästä, vaan järjestä, ”järjen silmästä”. Järjen silmän terveys on rehellisyydessä, vilpittömyydessä, totuudenrakkaudessa. Jos järki, ajatus, ymmärrys on vilpitön se omaksuu Jeesuksen uuden elämänymmärryksen,  ja silloin koko ruumis on valoisa. Jos järkemme on pimeyttä, niin voi vain kysyä, kuinka suuri onkaan silloin pimeyden, alemman luontomme, ymmärtämättömyytemme, kypsymättömyytemme voima?
Jumala ja mammona

Entä mikä oikeastaan oli  ”mammona”, rikkauden armoton jumalako? Ervast lähtee avaamaan kysymystä tähän tapaan:  Kristikunta on käsittänyt tuon sanan rikkaudeksi, mikä on hyvä sinään.  Jeesus ei kuitenkaan puhunut rikkaudesta mitään. Jeesuksen sanat olivatkin merkitykseltään syvemmät ja laajemmat. 
Ihmiset kohdistavat huomionsa jokapäiväiseen toimeentuloon ja kaikkeen mitä siihen kuuluu, onhan se olemassaolon lakina.  Kuitenkin kaikki ihmiset myös pyrkivät tästä vapaiksi.  Rikkaat tietävät, että omistaminen tuottaa huolta. He eivät ole aina sen onnellisempia kuin köyhätkään. Apu löytyy kun kääntyy tarkastelemaan asioita hengen kannalta. Vähitellen enenee aikakin, jonka ihminen on vapaa siihen käyttämään.

Ervast katsoo, että puhuessaan mammonasta Jeesus puhui itse asiassa elämisen halusta, joka ei asu karkeassa ruumissa, vaan tajuavassa sielussa.   Jeesuksen syvällisenä ajatuksena tuolloin oli, ettei ihmisen pitänyt murehtia kuolevaisen sielunsa elämästä maan päällä, siitä, että hän persoonallisen sielunsa takia pysyisi hengissä. Pääasia ei ollut se, miten toimeentulo järjestyisi, pääasia oli opetuslapsen psykologisessa asenteessa. Siihen asenteeseen sisältyi uusi korkeampi käytäntö, lasten kaltaisuus. Muuan lasten tuntomerkkihän on, että he eivät kykene itse huolehtimaan toimeentulostaan. Se on heistä huolehtivien vanhempien suuri onni ja ilo.
Etsikää niin te löydätte

Kristityksi tullaan vain etsimällä ja kolkuttamalla. Järjettömältä tuntuisikin oleminen maan päällä (tai muualla) jos ei tiedä totuutta, minkä tähden on olemassa. Etsimiseen sisältyy uskon salaisuus.  Usko ei ole jonkun opin totena pitämistä, vaan luottamus totuuden voimaan, sisäinen vakaumus, että se joka etsii, löytää.  Kun ihminen etsii totuuden henkistä leipää, kuinka isä silloin antaisi hänelle uskonkappaleen kiviä. Tärkeintä oli rukoilla totuuden ja rakkauden pyhää henkeä. Ja kun etsii, Isä avaa portit ja ilmoittaa itsestään. Taivaan portit avautuvat aina sisään päin.  
Väärät profeetat

Asiayhteyteen vääristä profeetoista sopii Ervastin mielestä jo Konfutsenkin aikoinaan antama lausuma ja neuvo: ”kaikki mitä tahdotte, että ihmiset tekisivät teille, se tehkää heille”. Ja vielä  paremmin  se sopii Jeesuksen ilmaisemana, hänen liittäessään loppuun vakuutuksen: ”sillä tämä on laki ja profeetat”.   Ja hän sanoo myös, että väärät profeetat tunnetaan hedelmistään. Mutta he saattavat silti lumota, Ervastin sanoin, oikeaoppisuudellaan ja siveellisellä etevämmyydellään; tuskin epäsiveelliset ja häijyt luonteet saisivat paljon kannatusta. Vaikka harvat sentään totuutta etsiessään lankeavat epäsiveellisyyden ja pahuuden, niin sitä enemmän oikeaoppisuuden ja tuomitsevuuden lumoihin.  Mutta koska ihmisten keskuudessa eri tahot selittävät usein asiaa toisiaan vastaan juuri tuolla tavalla, Jeesus antaa aina uudelleen käteemme totuuden mittapuun, oman profeetallisen ilmoituksensa. Siinä profeetan oppi on lähin ja korkeinta siveellistä laatua. Se paljastaa paitsi sen, millä tavoin välttää ja välttyä olemasta toisille ”raatelevia susia”, myös ihmisen sydämen ja omantunnon sen syvimmässä ja kauneimmassa puhtaudessaan sekä kannustaa ja auttaa jättämään myös julistuksessa taakse semmoista, jonka ohi on jo päästy.  Niin, että opetus muodostuu siveellisesti yhtä pitäväksi Jeesuksen opin kanssa tai nousee sitä korkeammalle.
Kaita tie

Ervast luonnehtii, että vaikka taivasten valtakunta ei ole paikallisesti eikä ajallisesti erillään näkyvästä todellisuudesta, vaan on Jeesuksen sanojen ja opetusten mukaan meissä itsessämme, se on laatunsa ja olemuksensa kautta kuitenkin siinä määrin etäällä jokapäiväisestä tajunnastamme, ettei siihen astuta yhtä helposti kuin siirrytään huoneesta toiseen näkyvässä elämässä.  On ikään kuin kuljettava pitkä tie, ennen kuin päästään sen portille.  
Ollessamme uppoutuneita elämän hyörinään ja pyörinään, elämme ajattelematta ikuisia, kysymättä miksi, välittämättä muusta kuin jokapäiväisistä iloista ja suruista, emme kulje mitään tietä. Emme ole vielä heränneet etsimään. Vasta kun alamme etsiä ja kolkuttaa, astumme tielle. Mutta niin kauan kuin etsimisemme painopiste on persoonallisessa sieluelämässä, niin kauan kuin aateskelemme ja filosofoimme, luemme ja tuumimme, tutkimme ja valikoimme, uskomme sokeasti tai ulkokohtaisesti dogmeihin jne., kuljemme ”leveällä tiellä”.  Ikuinen elämä on hengessä, mutta ennen kuin ihmisen sielullinen, persoonallinen minä unohtaen itsensä yhtyy henkeen, täytyy ihmishengen palata yhä uudelleen sielullis-ruumiilliseen maailmaan, kunnes lopulta, jossain ruumistuksessa, sen synnyttämä persoonallinen minä kaipaa Isänsä kotiin ja astuu kaidalle tielle. Tuolloin, painopisteen siirtyessä henkiseen elämään ja sen ihanteellisiin arvoihin, hän alkaa kulkea keskitetysti ja kiinteästi Mestarin jäljissä.

Loppusanat

Oppilaan mielestä vuorisaarnan loppusanat hämmästyneistä kansanjoukoista ovat kauniit ja hyvin valitut. Itsekin hän kokee olevansa hämmästynyt vuorisaarnan ihmeellisestä merkityksestä; se oli tosiaan niin täynnä  ”tietoa”, jota sanaa myös Ervast, opettajansa, oli käyttänyt suomennoksessaan. Semmoista puhetta ei pelkkä kirjanoppinut hänen mielestään olisi voinut pitää. Niinpä hän tahtoo vielä kuulla, mitä mieltä opettaja oli vanhassa käännöksessä olevasta ”valta”-sanasta tässä yhteydessä.  
Ervastin mielestä tarkoitus lienee sama, vaikka sana "valta" oli  huonosti valittu; olisi pitänyt olla ” tiedon antama valta”… ”Jeesuksella oli se valta, minkä hänen taivaallinen isänsä oli hänelle suonut, mutta se ei ollut mielivaltaisesti annettu, vaan luonnollisena ”palkkana” eli seurauksena siitä asemasta, minkä Jeesus oli elämien vieriessä hankkinut itselleen taivasten valtakunnassa. Tietoahan seuraa aina valta. Tämä tieto ja tämä valta on tosi profeetan tuntomerkki, ja se nostaa hänet niin korkealle yli kaikkien kirjanoppineiden.”
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti